Denne siden er en del av blogg.no-support Kontakt support  |  Infobloggen  |  Forsiden

hjelp.blogg.noOm blogg.no

Om oss

Blogg.no ble lansert 29.04.2005, og er nå Norges desidert største bloggsamfunn.

Tjenesten eies av Egmont Publishing AS.

Det er hittil opprettet over 2 millioner blogger, og rundt 50.000 av disse oppdateres hver uke. På blogg.no kan alle lage en gratis blogg og enkelt legge ut tekst, bilder og video. Forretningsidéen er å selge reklameplass på blogg.nos forside og på de enkelte blogger. Blogg.no tilbyr også mobile tjenester til sine brukere.

Idag er det Toril Gyldenskau og Thor Arne Madland som er nøkkelpersonene i at blogsoft fungerer hver dag, døgnet rundt.

Supporten vår drives av community manager Toril Gyldenskau og våre eminente kundebehandlere Kristin S. og Ludvig Anderssen.

Vi har adresse i Oslo men blogg.no folket sitter litt rundt omkring.
Thor Arne Madland holder til på Etterstad og Toril Gyldenskau jobber fra en liten øy oppe i Nordland.AVTALEVILKÅR FOR BRUK AV blogg.no

Vilkår for bruk av tjenesten blogg.no

OM VILKÅRENE

Velkommen til blogg-tjenesten Blogg.no (heretter kalt TJENESTEN) som
eies og driftes av Egmont Publishing AS. Hvis du er medlem hos TJENESTEN, eller i
noen form poster/redigerer tekst, bilder og/eller video til en blogg
som som driftes av TJENESTEN, forplikter du deg til å ha lest,
forstått og deretter følge gjeldende vilkår. Vi forbeholder oss retten
til å endre vilkårene. MEDLEMMET er selv ansvarlig for å følge gjeldende brukervilkår
til enhver tid.

TJENESTEBESKRIVELSE

TJENESTEN tilbyr hvert medlem (heretter kalt MEDLEMMET) muligheten til
å opprette egne websider (blogg) på TJENESTENs eiendom. MEDLEMMET kan
opprette blogger på sin BRUKERKONTO. TJENESTEN
inneholder verktøy for å poste / redigere tekst, bilder og video, både
fra TJENESTENS internett-baserte administrasjons-verktøy, og fra din
egen mobiltelefon. For å benytte TJENESTEN må du ha tilgang til
Internett.

MOBILE TJENESTER

Du har kun adgang til å benytte mobile tjenester fra mobilnummeret du selv
har registrert hos TJENESTEN. Du har ikke lov til å registrere deg med
en telefon du ikke har fri disposisjonsrett til. Du forplikter deg til å holde deg
oppdatert på hva det koster å bruke mobile tjenester hos TJENESTEN.

REGISTRERING

For å opprette en blogg hos TJENESTEN må du først opprette en
BRUKERKONTO. Først når du har opprettet en BRUKERKONTO er du et gyldig
MEDLEM av TJENESTEN. For å få en BRUKERKONTO må du fylle inn en del
personlige data på registreringssiden.

Når du oppretter en BRUKERKONTO forplikter du deg til å (a) Gi riktig
brukerinformasjon, (b) Oppdatere brukerinformasjonen hvis denne
forandrer seg. Hvis du gir uriktig informasjon, eller VI mistenker deg
for å ha oppgitt uriktig informasjon forbeholder VI oss retten til å
nekte deg adgang til tjenesten, samt gjøre innholdet du har lagret /
postet utilgjengelig.

Som MEDLEM forplikter du deg til å: (a) Ikke dele ditt brukernavn
eller passord med andre, (b) Melde fra til OSS hvis du tror din
BRUKERKONTO kan være misbrukt, (c) Logge deg av etter endt
brukersesjon. (d) følge brukervilkårene.

PRIVAT INFORMASJON

VI utleverer ikke informasjon om deg til tredjepart såfremt VI ikke
har din godkjennelse, eller det er lovpålagt OSS å utgi denne
informasjonen.

EIERSKAP OG SIKKERHET

MEDLEMMET er ansvarlig for sikkerheten til MEDLEMMETs BRUKERKONTO, og
for MEDLEMMETs blogger. MEDLEMMET er også ansvarlig for alle
aktiviteter som skjer tilknyttet MEDLEMMETs BRUKERKONTO.

INNHOLD

Du er ansvarlig for tekst, bilder, video, sms, mms og eventuelt andre
typer innhold som du gjør tilgjengelig på TJENESTEN. VI garanterer
ikke for dine data eller andre tap / skader som skjer ved direkte
eller indirekte bruk av tjenesten.

VI forbeholder oss retten til å slette, fjerne, eller endre alle typer innhold som er gjort tilgjengelig på TJENESTEN som strider med våre retningslinjer.

VI forbeholder oss retten til å nekte deg adgang til tjenesten,
samt gjøre innholdet du har lagret / postet utilgjengelig hvis du ikke
følger brukervilkårene.

MARKEDSFØRING / SYNDIKERING

VI forbeholder oss retten til å bruke innholdet du gjør tilgjengelig
på TJENESTEN i markedsføringssammenheng på VÅR eller partneres
eiendom(mer).

ENDRING AV TJENESTEN

VI forbeholder oss retten til å til enhver tid forandre eller stoppe
hele eller deler av TJENESTEN, midlertidig eller permanent. Du forplikter deg til å ikke
holde OSS ansvarlig for konsekvensene av dette.

GARANTI

TJENESTEN brukes på egen risiko. VI garanterer ikke for tap av data
eller andre skader eller tap ved bruk av TJENESTEN.

Du må være over 13 år eller ha tillatelse fra dine foresatte for å bruke TJENESTENVi som jobber i blogg.no

Driftsansvarlig | BOfH

Thor Arne Madland

Thor Arne har driftet alle serverene våre siden 2007 og er en av de som sikrer at blogg.no aldri går ned.

Community Manager | Support Manager

Toril Gyldenskau   toril.blogg.no

Toril ble ansatt i januar 2011 for å ta over supporttjenesten vår. Hun har hjemmekontor i Steigen kommune i Nordland. I oktober 2011 trådte hun inn som community manager (nettstedsansvarlig), og har nå et helt lass andre oppgaver i tillegg til supporten. Toril har også ansvaret for blant annet FAQ, infobloggen og bloggskolen.