Denne siden er en del av blogg.no-support Kontakt support  |  Infobloggen  |  Forsiden

hjelp.blogg.noblogg.no partnerprogram

Her finner du informasjon om partnerprogrammet til blogg.no.

Partnerprogrammet til blogg.no er et tilbud til de som ønsker å tjene penger på bloggen sin. Som deltaker i partnerprogrammet til blogg.no vil du tjene penger på annonsevisninger og videoreklamer på bloggen din. Bloggen din vil også bli vist på alle de andre bloggene som er med i programmet. Alle som oppfyller kriteriene for deltakelse kan søke om å bli med i programmet. Søknader vil bli behandlet av ansvarlig i blogg.no som avgjør om man blir tatt opp i programmet eller ikke. Blogg.no vil ikke være forpliktet til å begrunne avslag eller innvilgelse av søknader.

Vilkårene for partnerprogrammet kan til enhver tid ensidig endres av blogg.no. Slike endringer vil bli varslet i god tid før endringene trer i kraft via blogsoft og info.blogg.no.

Brudd på vilkårene for partnerprogrammet kan føre til at man kan bli utestengt fra partnerprogrammet.Kriterier for deltakelse

For å kunne delta i partnerprogrammet må man:

 • Være fylt 18 år eller være fylt 15 år og representert av en foresatt. Er du under 18 år men har dispensasjon for et eget foretak kan du også søke deltakelse.
 • Ha en aktiv blogg på blogg.no som ikke innehar innhold som bryter med retningslinjene som er gjeldende for partnerprogrammet.
 • Ha utfylt og oppgitt korrekt kontaktinformasjon i registreringsskjemaet.
 • Godkjenne vilkårene for programmet.

Dersom man blir godkjent for partnerprogrammet vil det være et krav at man:

 • Bruker a) et av de tilrettelagte standard-designene som er spesielt utarbeidet for partnerprogrammet eller b) Et eget tilpasset bloggdesign som oppfyller kravene om annonseplasseringer og tilhørende scripts.
 • Til enhver tid har korrekt kontaktinformasjon og er tilgjengelig og responderer på henvendelser fra administrator.
 • Har mulighet til å fakturere gjennom eget foretak eller gjennom faktureringstjenester for privatpersoner.Som medlem av partnerprogrammet til blogg.no har du

 1. Krav på femti prosent av inntektene knyttet til bannerannonsevisningene og avspillinger av reklame i blogg.no sin videospiller på videoer du har lastet opp og publisert på bloggen din. Opptjening gjelder fra første annonsevisning/ avspilling og betales ut når opptjent beløp er på NOK 500,- eller høyere. Oversikt over opptjent og utestående beløp vil være synlig i blogsoft og utbetalinger gjennomføres en gang i måneden *.
 2. Rett til å delta i partnerprogrammets affiliateprogram for innholdsmarkedsføring.
 3. Mulighet til å søke om innholdssamarbeid og merkevaretilhørighet med blogg.no sine samarbeidspartnere.

*) Programmet er for øyeblikket i beta. Omsetningsoversikten er forløpig ikke tilgjengelig i blogsoft men vil fremgå i månedlig utsendt fakturagrunnlag.Som medlem av partnerprogrammet til blogg.no aksepterer du

 1. At informasjon knyttet til bloggen din kan benyttes av blogg.no ovenfor annonsører og samarbeidspartnere i forbindelse med salg- og markedsføringsaktiviteter i tilknytning til partnerprogrammet.
 2. At din blogg er en del av innholdssyndikeringen som er gjeldende for bloggene som deltar i programmet.
 3. Å motta e-post om tilbud, konkurranser, forespørsler om skriveoppdrag og lignende markedskommunikasjon i tilknytning til partnerprogrammet.


Retningslinjer for innhold for partnerprogrammet

De alminnelige retningslinjene for innhold som gjelder for blogg.no er gjeldende for programmet, med følgende unntak:

 • Pornografisk innhold, det vil si bilder, video og detaljerte beskrivelser av seksuelle handlinger eller erotisk motivert nakenhet, er ikke tillatt dersom man er en del av partnerprogrammet.
 • Spredning av falske nyheter eller annet innhold som har til hensikt å lure leserne til å tro på noe som ikke er sant er ikke tillatt dersom man er en del av partnerprogrammet. (satire er tillatt såfremt det kommer klart frem av innholdet)


Utbetaling

Det blir utsendt fakturagrunnlag basert på bloggens omsetning en gang i måneden når opptjent beløp er kommet opp til NOK 500,- eller høyere.

For å få rett til dette beløpet må faktura påført korrekt fakturagrunnlagsreferanse være sendt oss senest tolv måneder etter dato for utsendelse av fakturagrunnlaget. Dersom vi ikke har mottatt faktura innen denne fristen mister du retten til beløpet.

De som ikke har eget firma eller enkeltmannsforetak kan benytte seg av faktureringsselskaper.Skatt

Fakturagrunnlaget du får fra blogg.no vil være brutto beløp. Blogg.no står ikke ansvarlig for betaling av skatt på omsetningen eller å rapportere utbetalinger til skattemyndighetene. Som deltaker i programmet er du selv ansvarlig for at skatter og avgifter er ivaretatt på inntektene du har som en del av partnerprogrammet.

Alle forespørsler fra skattemyndighetene vil bli besvart, og eventuelle krav om innkreving etterfulgt.Kontakt

All kontakt i tilknytning til partnerprogrammet sendes til hjelp@blogg.no

Søknad om deltakelse gjøres i eget skjema**

**) Programmet er for øyeblikket i beta og skjema er ikke lagt ut ennå. Ønsker du å søke deg inn i beta-perioden kan du sende henvendelsen til hjelp@blogg.no.